best
best

Politika privatnosti

POSTUPAK PRIGOVORA

TOva Pravila za prigovore reguliraju način i uvjete za prijavljivanje nedostataka na proizvodima kupljenim putem internetske trgovine VUCH od naše tvrtke

 

Vuch s.r.o., sa sjedištem na Tovární 1112, Chrudim IV, 537 01 Chrudim,

M.BR.: 04522150,

OIB: CZ04522150

upisan u Trgovački registar koji vodi Regionalni sud u Hradec Králové, section C, insert 36028

Poštanska adresa: Tovární 1112, Chrudim IV, 537 01 Chrudim

Kontakt e-mail: info@vuch.hr

 

1. Za koje smo nedostatke proizvoda odgovorni?

Kao prodavač, odgovorni smo za to da vam je isporučen proizvod koji ste naručili i da proizvod nema nedostatke po primitku. Odnosno, proizvod po primitku posebno:

 • ima značajke koje su između nas dogovorene, a koje opisujemo ili biste mogli vi prihvatitit osim u vezi s prirodom proizvoda i na temelju oglašavanja;
 • je u odgovarajućoj količini, mjeri ili težini;
 • udovoljava zahtjevima zakonskih propisa;
 • proizvodi su prikladni za svrhu koju navodimo ili za koju se kupljeni proizvodi obično koriste;
 • odgovara kvaliteti dogovorenoj između nas ili kvaliteti postavljenoj za određenu vrstu proizvoda važećim i učinkovitim zakonskim propisima; i
 • nema pravnih nedostataka, tj. treća strana nema vlasnička prava na proizvode, a proizvod je opremljen dokumentima potrebnim za pravilnu upotrebu proizvoda

OTakođer smo odgovorni za osiguravanje da se ovi nedostaci ne pojave tijekom jamstvenog razdoblja. Ako niste potrošač, neće vam biti osiguran zakonski rok jamstva prema članku 2.

Ne dajemo nikakva jamstva za kvalitetu izvan zakonskog jamstvenog razdoblja za potrošače.

Ako ste poduzeće, prava koja proizlaze iz neispravnih performansi temelje se samo na nedostatku koji je proizvod imao kada je prošao rizik od oštećenja proizvoda, čak i ako se očituje kasnije.

Razlika u nijansama boja u stvarnosti i na elektroničkim uređajima za prikaz ne može se smatrati nedostatkom proizvoda. Ako proizvodi ne odgovaraju vašoj ideji i ako ste potrošač, imate pravo odustati od ugovora u roku od 14 dana od primitka proizvoda u skladu s člankom 7. Općih uvjeta.

Ako ste potrošač i nedostatak proizvoda postane očit unutar šest mjeseci od primitka, proizvod se smatra neispravnim u trenutku primitka.

 

2. ŠTO JE GARANCIJSKO RAZDOBLJE?

Za neiskorišteni potrošački proizvod dvadeset i četiri mjeseca od primitka proizvoda, osim ako je dulji rok jamstva naveden u web sučelju, u dokumentima priloženim uz proizvod ili u oglasu.

Ako je na proizvodu naznačen datum minimalne trajnosti, ili u slučaju pokvarljivog predmeta, navedeno je razdoblje za koje se predmet može koristiti, jamstveno razdoblje traje do tog datuma.

Prihvaćate da u slučaju da je proizvod zamijenjen ili popravljen, za novi proizvod, zamijenjeni dijelovi i rezervni dijelovi ne istječu novo jamstveno razdoblje. Međutim, u takvom se slučaju jamstveno razdoblje produžuje za razdoblje tijekom kojeg niste mogli koristiti proizvod s nedostatkom, tj. posebno do razdoblja tijekom kojeg je proizvod na popravku.

 

3. KOJA PRAVA IMATE U SLUČAJU NEISPRAVNE IZVEDBE?

Vaša prava na nedostatke uređena su Građanskim zakonikom § 2099 do 2117 ako ste potrošač, i § 2165 do 2174.

1. Ako ste potrošač ili poduzeće:

 

U slučaju da je nedostatak proizvoda postojao ili se smatra da je već postojao po primitku proizvoda, imate pravo na sljedeća prava iz neispravne izvedbe.

Ako je kvar na proizvodu značajno kršenje ugovora, imate sljedeća prava u pogledu neispravnosti:

 • uklanjanje nedostatka isporukom nove stvari s vašim nedostatkom ili isporukom predmeta koji nedostaje;
 • uklanjanje nedostatka popravljanjem stvari;
 • razuman popust od nabavne cijene; ili
 • odustajanje od ugovora.

U slučaju materijalnog kršenja ugovora, ako nam se prijavi nedostatak ili bez nepotrebnog odgađanja nakon obavijesti o nedostatku, obavijestite nas o pravu na neispravnost.. Napominjemo da ćete, ako to ne učinite, biti odgovorni samo za prava koja su vaša u slučaju nematerijalnog kršenja ugovora. Vaš odabir možete promijeniti samo u dogovoru s nama

Ako ne otklonimo kvar na proizvodu u razumnom roku, možete zatražiti razumni popust od kupoprodajne cijene umjesto uklanjanja kvara ili možete odustati od ugovora

Ako je kvar na proizvodumanje kršenje ugovora, možete zatražiti:

 • otklanjanje nedostataka; ili
 • razumni popust od kupoprodajne cijene.

Ako na vrijeme ne otklonimo kvar na proizvodu ili odbijemo otkloniti kvar, možete zatražiti popust na kupovnu cijenu ili odustati od ugovora. Napravljeni izbor može se samo promijeniti nakon dogovora s nama.

Svjesni ste da dok ne ostvarite svoje pravo na popust na kupoprodajnu cijenu ili odustanete od ugovora, imamo pravo isporučiti proizvod koji nedostaje ili ukloniti pravni nedostatak (posebno za dostavu dokumenata koji nedostaju).

Zamjena proizvoda ili povlačenje iz ugovora ne može se zatražiti ako predmet ne možete vratiti u stanju u kojem ste ga dobili:

 • stanje se promijenilo kao rezultat pregleda radi otkrivanja nedostatka u slučaju;
 • koristili ste predmet prije otkrivanja nedostatka
 • ;
 • niste ugovarali nemogućnost vraćanja predmeta u nepromijenjenom stanju pregovorima ili propustima; ili
 • prodali ste predmet prije nego što je kvar otkriven, potrošen ili izmijenjen u uobičajenoj upotrebi; Ako je to samo djelomično, vratit ćete ono što još možete i vratiti nam povrat do iznosa u kojem ste imali koristi od upotrebe stvari.

2. Ako ste samo potrošač:

 

Ako se kvar potrošačke robe dogodi u jamstvenom roku od dvadeset i četiri mjeseca nakon primitka robe (za rabljenu robu dvanaest mjeseci nakon primitka robe), pripadaju vam sljedeća prava iz neispravnosti:

a) Dodavanje onoga što nedostaje

 • Ako vam isporučimo robu u manje od one dogovorene ili ako vam isporučimo nekompletnu robu, imate pravo dobiti ono što nedostaje.

b) Popust na kupovnu cijenu

 • ČAko je došlo do kvara na robi ili se kvar dogodio tijekom jamstvenog razdoblja kada je roba preuzeta, uvijek možete zatražiti razumni popust na kupovnu cijenu.

c) Zamjena robe ili neispravnih dijelova robe

 • Uvijek možete zatražiti zamjenu robe ili neispravnih dijelova robe, osim ako je ona nesrazmjerna prirodi nedostatka (tj. Pogotovo ako slučaj ne postoji odmah) i ako nije riječ samo o nematerijalnom kršenju ugovora.

  Pravo na zamjenu robe ne pripada vam ako je samo dio (dio) robe neispravan. Ako tijekom žalbenog postupka zaključimo da je samo dio robe neispravan, zamijenit ćemo ovu komponentu.

  Ne možete zatražiti zamjenu robe za robu koja se koristi ili prodaje po nižoj cijeni. Umjesto toga, možete zatražiti popust na kupovnu cijenu.

d) Popravljanje stvari

 • Ako se roba može popraviti, imate pravo na besplatno uklanjanje nedostatka. Ako se tijekom postupka prigovora pokaže da ne možemo popraviti robu, odmah ćemo vas obavijestiti i ovdje možete odabrati drugi način rješavanja žalbe.

e) Povrat novca (odustajanje od ugovora)

 • Povrat novca možete zatražiti samo ako:
 • isporuka neispravnog ili nepotpunog proizvoda s naše strane predstavlja značajno kršenje ugovora; ili
 • ne možete pravilno koristiti proizvod zbog mogućnosti ponavljanja kvara nakon popravka (pojava istog kvara nakon najmanje dva prethodna popravka); ili
 • postoji veći broj nedostataka na proizvodu (trenutna pojava najmanje tri otklonjiva nedostatka, od kojih svaki sprječava pravilnu upotrebu robe);
 • nećemo doseći rok za rješavanje prigovora/nećemo riješiti prigovora u roku od 30 dana od podnošenja zahtjeva.

Uvjet za zamjenu robe ili povrat novca (povlačenje) je da proizvod vratite u stanju u kojem ste ga dobili. Iznimke su kada:

 • stanje se promijenilo kao rezultat pregleda radi otkrivanja nedostatka u slučaju;
 • koristili ste proizvod prije otkrivanja nedostatka;
 • niste svojim postupcima ili propustima uzrokovali nemogućnost vraćanja proizvoda u nepromijenjenom stanju; ili
 • prodali ste proizvod prije nego što je kvar otkriven, potrošen ili izmijenjen u uobičajenoj upotrebi; Ako je ovo samo djelomično učinjeno, vratit ćete ono što još možete vratiti i vratiti nam povrat u iznosu u kojem ste imali koristi od upotrebe roizvoda.

4. KADA SE NE MOŽE OSTVARITI VAŠA PRAVA NEISPRAVNE IZVEDBE?

Prava koja proizlaze iz neispravne izvedbe ne pripadaju vam ako:

 • znali ste za nedostatak prije nego što ste proizvod preuzeli;
 • sami ste uzrokovali kvar; ili
 • jamstveni rok je istekao.

Nadalje, jamstvo i zahtjevi za nedostatke ne odnose se na:

 • trošenje proizvoda uzrokovano normalnom uporabom (gubitak uporabe također se smatra smanjenjem kapaciteta baterija i akumulatora);
 • nedostaci u korištenom proizvodu koji odgovaraju stupnju upotrebe ili trošenja koji je roba imala u vrijeme kada ste je uzeli;
 • roba prodana po nižoj cijeni - samo u odnosu na nedostatak za koji je dogovorena niža cijena; ili
 • slučajevima, ako proizlazi iz njihove prirode (posebno robe koja po svojoj prirodi ne može trajati cijelo vrijeme jamstvenog razdoblja).

 

5. ŠTO ČINITI PRILIKOM PRIGOVORA?

Podnesite zahtjev kod naše tvrtke (ili osobe koja je navedena kao osoba za popravak u potvrdi trajanja prava iz neispravnosti - jamstveni list) bez nepotrebnog odgađanja od otkrivanja nedostatka. U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, prihvaćamo žalbe potrošača:

 • u bilo kojem od naših prostorija, gdje je moguće prihvatiti prigovor u vezi s asortimanom prodane robe;
 • u sjedištu našeg poduzeća;
 • u mjestu poslovanja;
 • za osobu navedenu u potvrdi trajanja prava iz neispravne izvedbe - jamstveni list kao osobu namijenjenu za popravak.

Preporučujemo da kontaktirate naše zaposlenike kako biste što prije riješili prigovor.

Za tvrtke i obradu prigovora što je prije moguće, preporučujemo da kontaktirate sjedište tvrtke.

Preporučeni prigovor:

 • radi brže obrade možete nas unaprijed obavijestiti o prigovoru telefonom, e-mailom ili pismenim putem;
 • Istodobno se preporučuje da nas obavijestite koje ste pravo odabrali iz mogućnosti neispravne izvedbe, odnosno jeste li zainteresirani za popravak proizvoda, dopunu nedostatka, zamjenu proizvoda ili njegovih neispravnih dijelova, odustajanje od ugovora ( povrat novca), u skladu s ovim Žalbenim zakonikom i Građanskim zakonikomli
 • dostaviti traženu robu zajedno s prigovorom ili naknadno (osim isporuke koju ne preuzimamo) na adresu sjedišta, a prilikom slanja preporučujemo da robu spakirate u odgovarajuću ambalažu kako se proizvod ne bi oštetio ili uništio;
 • za brži postupak preporuča se priložiti dokument o kupnji robe ili porezni dokument - račun, ako je izdan, ili drugi dokument koji dokazuje kupnju robe, zajedno s opisom greške i prijedlogom za rješavanje prigovora.

Nepoštivanje bilo kojeg od gore navedenih koraka ili nakon podnošenja bilo kojeg od gore navedenih dokumenata neće spriječiti pozitivno tretiranje prigovora pod zakonskim uvjetima.

Trenutak prigovora je trenutak kada smo obaviješteni o događaju.

O primljenom prigovoru odlučujemo odmah, u složenim slučajevima u roku od tri radna dana. Ovo razdoblje ne uključuje razdoblje koje odgovara vrsti proizvoda ili usluge potrebne za ispravljanje kvara. Prigovori, uključujući moguće uklanjanje pogreške, podnijet će se bez nepotrebnog odgađanja najkasnije u roku od 30 dana od datuma zahtjeva, osim ako se ne dogovorimo na dulje razdoblje.

Ako odaberete pravo koje vam iz objektivnih razloga ne može biti dodijeljeno (posebno zbog nepopravljivih pogrešaka ili prilikom pripreme zamjene robe koja nije moguća), odmah ćemo vas kontaktirati. U tom slučaju možete odabrati drugo pravo u skladu s ovom odredbom o prigovoru

Tijekom prigovora dat ćemo vam pisanu potvrdu kada ste iskoristili svoje pravo, koji je sadržaj prigovora i koji način rješavanja prigovora trebate; i dalje (nakon obrade prigovora) izdati ćemo vam potvrdu o datumu i načinu rješavanja prigovora, uključujući potvrdu popravka i trajanja prigovora ili pismeno obrazloženje za odbijanje prigovora

U skladu s Građanskim zakonikom, imate pravo na naknadu troškova nastalih pri podnošenju prigovora na proizvod. Imajte na umu da svoje pravo na naknadu tih troškova morate ostvariti u roku od mjesec dana od isteka razdoblja u kojem je došlo do pogreške.

 

 

Ova odredba o prigovoru vrijedi od 08.06. 2020.

 

 

Izaberite svoju zemlju